Flevoland biedt ondernemers hulp via MKB doorstartfonds

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben besloten om 2 miljoen te investeren in een MKB Doorstartfonds Flevoland. Dat maakte gedeputeerde Jan Nico Appelman bekend. Het MKB Doorstartfonds Flevoland kan een nieuwe impuls geven aan bedrijven die in de kern gezond zijn maar te maken hebben met (dreigende) financiële problemen. Het MKB Doorstartfonds Flevoland komt onder beheer van het Zelfstandigenloket Flevoland en wordt uitgevoerd door de Kredietbank Nederland in samenwerking met MKB Doorstart.

Het provinciaal bestuur heeft geconstateerd dat in deze tijden van economische tegenwind er voor bedrijven in Flevoland een aanvullende kredietmogelijkheid nodig is om te voorkomen dat werkgelegenheid verloren gaat bij in de kern levensvatbare bedrijven. “Door kredietbeperkingen van bijvoorbeeld banken kunnen gezonde ondernemingen toch tijdelijk in de financiële problemen komen”, aldus gedeputeerde Appelman. Voor deze doelgroep is het MKB Doorstartfonds Flevoland bedoeld. Ondernemers die geen lening kunnen krijgen via andere financiers of via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen zich melden voor ondersteuning via www.mkbdoorstart.nl.

Behoud werkgelegenheid

“Met deze regeling helpen we ondernemers, die nergens anders meer terecht kunnen met het kunnen voortzetten van hun bedrijf. Bovendien behouden we daarmee grotendeels de werkgelegenheid van het personeel van die bedrijven. Daarbij hebben we extra aandacht voor de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt”, aldus gedeputeerde Jan Nico Appelman. De dienstverlening aan de ondernemer bestaat uit producten die voorzien in bewustwording van de financiële situatie, het bijstellen van de bedrijfsstrategie en het herfinancieren en herijken van verplichtingen. Als uit de bedrijfsdoorlichting blijkt dat de onderneming levensvatbaar is kan gebruik worden gemaakt van een lening die onder nadere voorwaarden kan worden verstrekt.

Kosteloze hulp

De initiatiefnemers zijn zakenvrouw Jacqueline Zuidweg, Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland) en maatschappelijk investeerder Start Foundation. Om de dienstverlening achter MKB Doorstart zo breed mogelijk te maken, wordt samengewerkt met banken en overheden, maar ook met (lokale) ondernemersnetwerken en andere organisaties die ervoor kunnen zorgen dat ondernemers met dreigende problemen tijdig in beeld komen. Ondernemers die gebruik willen maken van de geboden hulp, kunnen zich kosteloos aanmelden via www.mkbdoorstart.nl. Een ondernemer die zich aanmeldt krijgt op een zo kort mogelijke termijn een reactie van MKB Doorstart.

75 aanmeldingen in 2,5 maand

“En die 75 aanmeldingen zijn alleen nog uit Flevoland”, zegt Jannie van den Berg. “Hiervan zijn behoorlijk wat bedrijven geherfinancierd. Niet alleen met dit fonds, want we hebben ook mogelijkheden om via de BBZ-regeling te financieren. Soms ging het om bedrijfskrediet, soms een lening voor levensonderhoud.”

Dit is volgens haar pas het topje van de ijsberg. Het gaat alleen nog om de bedrijven die zichzelf hebben aangemeld en Van den Berg wil ook zelf op zoek gaan naar bedrijven in moeilijkheden. “We zijn bezig met vroegsignalering te regelen. Dit doen we bij banken, accountants en boekhoudkantoren. Zij zien al veel eerder dat het niet goed gaat met ondernemingen.”

Er wordt alleen geïnvesteerd in bedrijven als ze levensvatbaar zijn. Is dat niet zo, dan worden ze geholpen met ‘een goede manier van het bedrijf beëindigen’. Van den Berg hoopt de komende maanden het project naar andere provincies te brengen. “We zijn nu in gesprek met Friesland, Zeeland, Amsterdam, Utrecht en Gelderland.”

Dit artikel is samengesteld uit meerdere berichten, onder andere via BNR.nl

Terug naar archief