Expertise

Haar roep om erkenning voor het MKB als motor van BV Nederland stopt Jacqueline niet onder stoelen of banken. Ook in de toekomst zal zij dit duidelijk blijven verkondigen. Centraal hierbij staan de volgende inhoudelijke speerpunten en expertise-gebieden:

 • In de afgelopen negentien jaar heeft het streven naar meer landelijke, kwalitatieve en betaalbare schuldhulpverlening voor (ex-)ondernemers uit het MKB, als een rode draad door haar leven gelopen. Jacqueline wil dit op alle denkbare manieren mogelijk maken. Voor het starten van een onderneming zijn er bijvoorbeeld allerlei stimuleringsmaatregelen en hulpvoorzieningen, maar bij financiële problemen voor die zelfde ondernemer geeft men niet thuis. Jacqueline wil meer professionele ondersteuning voor ondernemers met financiële problemen.
 • Maar liefst 25% van de ondernemers in ons land verkeert momenteel in zwaar weer. Weg met het taboe rondom financiële problemen van ondernemers! Ondernemen is vallen, opstaan en weer doorgaan. Het is niet erg om in financieel zwaar weer te verkeren, maar trek vooral tijdig aan de bel en vraag om hulp ter voorkoming van grotere problemen. Zuidweg roept de professionals rondom de MKB’er in financiële problemen (zoals de accountant) met klem op om deze ondernemers niet direct af te schrijven.

Overige expertise- en speerpunten

 • Blijven en gaan voorzien in eigen (ondernemers-)inkomen
 • Erkenning en zichtbaar maken van de ZZP’er
 • Van falen mag je leren (noodzaak aanpassing faillissementswet voor de ondernemer die persoonlijk aansprakelijk is)
 • Stimulering vrouwelijke arbeidsparticipatie en ondernemerschap
 • Taboe op falen en faillissementen doorbreken
 • Uitvalpercentages onder ZZP’ers terugbrengen (nu valt 70% uit binnen vier jaar)
 • Stimulering van het delen van kennis en ervaringen van MKB’ers onderling
 • Het combineren van ondernemerschap en gezin
 • Ondernemen is topsport, dus zorg goed voor jezelf

Inspiratiebronnen

De beide opa’s van Jacqueline Zuidweg waren MKB-ondernemers. De ene grootvader was slager en de andere aannemer. Haar beide oma’s hadden de broek aan en regelden de financiën in combinatie met het gezin. Die reuring en dynamiek trok Jacqueline als kind al aan en vooral de beslissings- en daadkracht, maar ook eigenwijsheid van haar beide oma’s.

Ook de partner van Jacqueline Zuidweg heeft een eigen bedrijf. Raymond Lescrauwaet is ondernemer in het ‘creëren van een gezonde woon- en werkomgeving’. Sinds het begin van hun relatie heeft hij haar intensief gecoacht in het ondernemerschap en is hij de drijvende kracht achter de fysieke realisatie van de verschillende kantoren (verbouwen, inrichten en onderhouden).