Speech NL

JACQUELINE ZUIDWEG
Maandag 19 maart 2012

Hare excellentie, minister Schultz Van Haegen,
Geachte juryleden,
Geachte allemaal,

Ongelooflijk bedankt voor deze erkenning voor de activiteiten van mijn bedrijf Zuidweg & Partners en mijn ondernemerskwaliteiten.

Ik ben er heel erg blij mee.

Het is een groot voorrecht om in deze eregalerij te mogen worden opgenomen van topzakenvrouwen in Nederland die de Prix Veuve Cliquot prijs hebben gewonnen.

Ik ben er extra blij mee omdat ik het bovenal zie als een belangrijke erkenning voor het MKB! De motor van BV Nederland. Maar ook is het een grote erkenning voor alle Zuidweg medewerkers en iedereen die mij geholpen heeft om nu hier te kunnen staan.

Al 17 jaar lang is mijn ondernemersdrive vooral gelegen in de passie om over het voetlicht te brengen dat het MKB niet alleen krachtig en professioneel ondersteund moet worden bij het starten van een onderneming maar dat juist ook veel meer ondersteuning moet worden geboden als het financieel wat minder gaat met die ondernemers.

Want dan is ineens iedereen en alle hulp ver te zoeken en sta je er al snel helemaal alleen voor.

Dit mag en moet anders!

Laten we niet vergeten ,dat maar liefst 1 op de 10 ondernemers in ons land in ernstige financiële problemen verkeert. Ze hebben gemiddeld 120.000 euro ongedekte schuld waar ze, zonder goede hulp, niet gemakkelijk van af komen. Nog daargelaten de schade voor alle betrokken schuldeisers.

En echt waar, we kunnen met elkaar heel veel problemen voor zijn als we hen eerder en beter begeleiden maar ook de MKBers zelf stimuleren om zelf eerder hulp te durven vragen. Zo voorkomen we, dat er een taboe ligt op het in financieel nood verkeren van de ondernemer.

Het ontbreken van deze hulpverlening voor ondernemers bij financiële problemen is de reden dat ik in 1994 ben gestart met mijn bedrijf. Daarmee heeft Zuidweg als private onderneming een sterke sociaal maatschappelijke betrokkenheid.

Ik zag tot mijn grote verbazing dat er geen enkele betrouwbare, betaalbare, kwalitatief goede schuldhulpverlening bestond in Nederland voor ondernemers in financieel zwaar weer. Terwijl dit voor de particuliere schuldenaar al wel het geval was.

Ik vond dit echt onacceptabel. Hier wilde ik wat aan doen.

Ik ben toen zelf maar gestart met het adviseren van ondernemers die niet meer aan hun financiële verplichtingen konden voldoen. Zo konden levensvatbare bedrijven (ondanks hoge schuld) doorstarten middels schuldsanering en werden vele ex-ondernemers geadviseerd naar een loondienstverband, waardoor middels schuldsanering, hun 20-jarige aansprakelijkheid teruggebracht kon worden tot 3 jaar. Focus lag en ligt nog steeds op het voorzien in eigen inkomen en het blijven participeren binnen onze maatschappij.

Dat hier een grote behoefte aan was blijkt ook uit het feit dat mijn bedrijf anno 2012 inmiddels meer dan 20.000 ondernemers heeft bijgestaan. De missie van Zuidweg & Partners bestaat uit het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige en landelijk beschikbare schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers. Inmiddels zijn we veel breder actief dan alleen schuldsanerings advies, maar verzorgen we ook, opleidingen aan professionals en Wsnpbewindvoeringen.

Er werken 90 medewerkers bij Zuidweg en Partners en we bieden ondernemers en ex-ondernemers in het hele land ondersteuning vanuit 5 regiokantoren in Hilversum, Drachten, Deventer, Gouda en Den Bosch en 3 intakekantoren in Amsterdam, Arnhem en Lelystad. Sinds kort verzorgen we ook een spreekuur bij de Kamer van Koophandel te Groningen. We werken in opdracht van zo’n 160 gemeenten die de schuldhulpverlening voor het MKB mogelijk maken. Meer dan 60% van de ondernemers die wij helpen maakt een doorstart.

De Gemeente Amsterdam was de eerste gemeente die inzag dat de kost ook hier voor de baat moest gaan. De gemeente Amsterdam zette als eerste de stap om het MKB hierbij te ondersteunen, waarvoor ik ze nog altijd zeer erkentelijk ben.

Je ziet op dit moment ook dat steeds meer werkgevers te maken krijgen met de problemen van hun werknemers als het gaat om hun financiële huishouding. Daarom zijn we nu ook actief aan het worden op het gebied van schuldhulpverlening voor werknemers. De werkgever is dan onze opdrachtgever.

Dames en heren, ik ga dit jaar concreet aangrijpen om continue onder de aandacht te brengen dat:

  • Er allereerst landelijk nog meer kwalitatief goede en betaalbare schuldhulpverlening beschikbaar moet komen voor (ex-) ondernemers uit vooral het MKB.
  • Dat we echt met zijn allen het taboe rondom de financiële problemen van de ondernemer zo snel mogelijk moeten doorbreken. Het is helemaal geen schande om in financieel zwaar weer te zitten. Dit kan allerlei redeneren hebben en hoeft echt niet direct te betekenen dat je een slechte ondernemer bent.
    • Zo moet de MKB-er in dit kader zelf vooral tijdig aan de bel trekken en om hulp vragen. Daar kunnen grotere problemen mee voorkomen worden.
    • Maar tegelijkertijd doe ik een beroep op de professionals zoals accountants rondom de MKB-er die het financieel moeilijk heeft , om een ondernemer in financiële problemen niet direct af te schrijven en te blijven ondersteunen om erger te voorkomen.
  • En verder ga ik mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat we als MKBers zelf onderling ook nog meer kennis en ervaring gaan delen. Er is ongelooflijk veel kennis en ervaring in de praktijk aanwezig bij tal van ondernemers die ook zelf financiële problemen hebben gekend. Het is voor iedereen een gemiste kans als we deze kennis niet bundelen.

Om de koe maar direct bij de hoorns te vatten, want daar ben ik erg van, ben ik reeds samen met Martijn Meima en Duurzaam24.tv een TV programma gestart i.s.m. Ondernemersplaza te Amersfoort om dit kracht bij te zetten. Het is een programma voor en door ondernemers, van ZZP tot BV, genaamd MKB in The Picture. We willen een zo krachtig mogelijk landelijk platform gaan bieden, het liefst op een landelijke TV zender, om kennis, inspiratie en business voor MKBers uit te wisselen.
De uitzending wordt live opgenomen met publiek. We hebben net de eerste vier opnames gehad. Als u hier een rol bij wil spelen, dan horen wij het graag!

Tot slot wil ik twee grote inspiratiebronnen van mijzelf noemen die een belangrijke basis zijn geweest dat ik hier nu sta.

 Allereerst noem ik in dit kader mijn grootouders. Mijn beide opa’s, Marinus en Janus waren MKB ondernemers. De ene was slager en de andere aannemer. Mijn beide oma’s Jo en Koos hadden echter beiden de broek aan en regelden de financiën in combinatie met het gezin. Die reuring en dynamiek maar bovenal ook de eigenwijsheid en daadkracht van beide oma’s waren mijn grootste stimulans om ook ondernemer te willen worden.

En toen ik eenmaal ondernemer was, was het wel heel fijn dat ik ene Raymond Lescrauwaet tegen het lijf was gelopen met wie ik nu twee hele lieve dochters heb van 10 en 6 jaar. Los van die prachtige dochters heeft hij mij intensief gecoacht en ondersteund in het ondernemerschap en is hij de drijvende kracht geweest in het fysiek realiseren van alle Zuidweg kantoren.

Hij is ook zelf ondernemer en gericht op het creëren van gezonde woon- en werkomgevingen voor vitaliteit en prestaties . Vooral thuis zijn we hierdoor een soort van gewillig testgezin voor het leven in een gezonde woon- en werkomgeving maar op de kantoren ook en dames en heren ik kan het u echt aanraden.

Dit is een belangrijke basis om de topsport die het ondernemerschap natuurlijk dag in dag uit weer kan zijn, gezond, optimaal en heel erg lang te kunnen blijven uitoefenen met een grote lach op het gezicht! En dat laatste is o zo belangrijk! Elke dag weer met plezier ondernemen! U begrijpt dat dat plezier het komende jaar bij mij niet meer stuk kan!

Dames en heren ik sluit af met twee zinnen:

Lang leve het MKB in goede en minder goede tijden!
Lang leve Prix Veuve Cliquot!

Dank u wel!

PRINT SPEECH JACQUELINE ZUIDWEG 19 maart 2012